تاریخ آخرین ویرایش:

ارتباط عمل فمتولیزیک با درمان پیر چشمی

پیر چشمی، به معنای ازدست‌دادن تدریجی توانایی چشم برای تمرکز روی اجسام مجاور تعریف می‌شود. این بیماری مرتبط با سن است که در اوایل تا اواسط دهه چهل خودش را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد با افزایش سن وضعیت تمرکز بدتر می‌شود. علت اصلی بروز آن سخت شدن عدسی چشم است که با افزایش سن  اتفاق می‌افتد و از آنجایی‌که لنز انعطاف پذیرتر می‌شود، چشم‌ها دیگر توانایی برای فوکوس کردن روی تصاویر نزدیک را از دست می‌دهند. یکی از درمان‌های موثر برای رفع پیرچشمی جراحی انکساری معروف فمتولیزیک است که با تغییر شکل قرنیه به افزایش عمق تمرکز می‌شود.

برای درمان پیر چشمی می توان از عمل فمتولیزیک با تشخیص پزشک بهره برد.

آیا پیرچشمی با فمتولیزیک درمان می شود؟

با کمک روش فمتولیزیک، برش دقیق روی سطح قرنیه ایجاد می‌شود تا بخش داخلی قرنیه چشم قابل مشاهده باشد؛ سپس مشکلات پیر چشمی، آستیگمات و حتی نزدیک‌بینی اصلاح می‌گردد. درصورتی‌که بررسی‌های قبل و بعد از عمل به‌خوبی انجام شود و بیمار حین عمل کاندید مناسبی باشد نتیجه جراحی بسیار ستودنی است.

طبق نظر چشم پزشکان: 

"درمان پیر چشمی با فمتولیزیک، یکی از راهکارهای موثر لیزری است که بدون ایجاد برش انجام می‌شود. معمولاً نتیجه جراحی فمتولیزیک برای یک درمان پیر چشمی یک چشم متفاوت‌تر از دیگر است. برای مثال، یک چشم 0.01 دیوپتر و چشم دیگر برای دید اجسام نزدیک اندکی کمتر تا 1.5- دیوپتر رفع می‌شود. پس از‌آنجاکه حد بینایی در دو چشم تفاوت است، دید ترکیبی در فاصله متوسط ایجاد می‌شود."

سخن پایانی

مشکلاتی که بر اثر افزایش سن برای چشم اتفاق می‌افتد، با نام پیر چشمی شناخته می‌شود. در این مواقع، عدسی انعطاف‌پذیری کمتری پیدا می‌کند و فرد نمی‌تواند به‌خوبی روی اجسام تمرکز داشته باشد. یکی از جراحی‌های اثرگذار بر مشکل پیر چشمی، فمتولیزیک است که در شرایط بسیار ملایم انجام می‌شود و خبری از برش و ایجاد فلپ نیست؛ زیرا تمام مراحل با کمک لیزر قابل است.